Predmeti

DIZAJN NAMJEŠTAJA I PROSTOR

Naziv predmeta

DIZAJN NAMJEŠTAJA I PROSTOR

 Šifra

01.08.50.

Odgovorni nastavnik 

  Prof.dr.Erdin Salihović, dipl.ing.arh.

Ostali učesnici u nastavi

Arhitekti i dizajneri namještaja sa teoretskim i praktičnim iskustvom

Godina studija

I

Semestar

II

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

 

Preduslovi za pristup predmetu:   
Nema

Cilj predmeta:

Upoznavanje sa kompleksnim procesom implementacije dizajna u industriji namještaja i razumijevanje značaja kreiranja sopstvenog vizuelnog identiteta u okviru domaćeg i internacionalnog tržišta mobilijara.
Kroz analiziranje uloge dizajnera utvrdiće se vrijednost uspostavljanja međuovisnih odnosa između dizajnera, proizvođača i krajnjeg korisnika namještaja.

Očekivani  ishodi učenja:

Sticanje znanja o značaju vizuelnog oblikovanja prilikom stvaranja prepoznatljivog identiteta sa akcentom na elemente mobilijara, za čije je ishodište i dizajnersku inspiraciju moguće pronaći u tradicionalnom kulturnom naslijeđu, enterijeru i oblikovanju. U tom kontekstu, upoznavanje sa primjerima svjetskih industrija namještaja, čije su strategije razvoja zasnovane na prepoznatljivim školama dizajna.

Sadržaj:

 Istraživanje dizajna i  proizvodnje namještaja u BiH;Uloga dizajnera u krajnjem izgledu produkta i njegova relacija sa proizvođačem i krajnjim korisnikom;Stvaranje autohtonog i prepoznatljivog brenda i značaj kreiranja škole dizajna namještaja;Tradicionalni namještaj i enterijer kao inspirativni elementi u stvaranju identiteta;Primjeri internacionalnih škola dizajna inspiriranih sopstvenim autohtonim vrijednostima; Savremeni trendovi u dizajnu mobilijara;

Literatura:

Noblet de Jocelyn: Dizajn, pokret i šestar; Pile F. John: A History of Interior Design; Grupa autora: Once Upon a Chair-Design Beyond the Icon; Beazley Mitchelll: A century of design – Design pioneers of the 20-th century;Keller Goroslav: Dizajn; Fiell Charlotte&Peter: Designing the 21-st century; Dormer Peter: Design since 1945.; Dorfles Gillo: Uvod u dizajn; Rodel P. Kevin & Binzen Jonathan: Arts&Crafts from classic to contemporary furniture; Tambini Michael:The Look of the Century;

Nastavne metode:

Predavanje- ex katedra, multimedijalne prezentacije uz aktivne diskusije i učešće kandidata; Rad u seminaru i prezentacije seminarskih radova kandidata;

Načini provjere znanja:

Ocjena finalnog seminarskog rada i prisustvo predavanjima uz aktivno učešće;

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.