Predmeti

ISLAMSKA ARHITEKTURA

Naziv predmeta

ISLAMSKA ARHITEKTURA

 Šifra

01.08.26.

Odgovorni nastavnik 

  Profesor Dr. Amir Pašić, dia

Ostali učesnici u nastavi

 Dr. Aida Idrizbegović, AFS, Dr Stefano Bianca, Presj., Aga Khan CS, Prof. Daniele Pini, University of Ferrara, Prof. Hasan Uddin Khan, Roger Williams University, Prof. Ibrahim Numan, SMFV University, Istanbul ,Prof. Attilio Petrucioli, Qatar University

Godina studija

I

Semestar

II

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

 

Preduslovi za pristup predmetu: Prema pravilima studiranja trećeg ciklusa studija

Cilj predmeta:
Proširenje znanja o Islamskoj arhitekturi sa fokusiranjem na njene osnovne komponente u prostoru kroz različite historijske periode.

Očekivani rezultati nastavnog procesa  i kompetencije:
Doprinos studiranju Islamske arhitekture putem elaboriranja manje istraženih tema
Predmetna oblast daje brojne pogodnosti za  izradu doktorske disertacije

Sadržaj predmeta:
Uvod: Regionalne kakakteristike: Kako možemo defininrati Islamsku arhitekturu? Razvoj regionalnih stilova (Arabsko poluostrvo, Afrika, Iberijsko poluostrvo, Centralna Asija, Mala Asija, Daleki Istok, Bliski Istok, Balkan i posebno Bosna i Hercegovina,)
Urbani setup: Što je to “Islamski grad”?  Klasifikacija različitih tipova urbanih formacija, primjeri historijskih naselja 
Tradicionalni tipovi objekata: Razvoj različitih tipova objekata (religiozni, obrazovni educational, komercijalni, javni, vojni, itd)  u različitim historijskim periodima  i različitim podnevljima, te evaluacija ključnih spomenika Islamske arhitekture u različitim regionima
Transformacija u periodu 18.-20. stoljeće: Transformacija i  vesternizacija Islamskog grada nakom industrijske revolucije do sredine 20-tog stoljeća: transformacija unutar Osmanske Imperije odnosno unutar kolonijalnih država
Moderna arhitektura u Islamskom kontekstu: Primjeri moderne arhitekture koja je nastala na Islamskoj tradiciji (Hassan Fathy, Sedad Hakkı Eldem, Turgut Cansever, Bodo Rasch, Hijjas Kasturi, i drugi.)

Literatura:
500 relavantnih publikacija u digitalnom formatu biće dostupno studentima
www.islamicarchiteturedatabase.org

Nastavne metode:
Predavanja sa digitalnim prezentacijama; Panel diskusije; Individualni  i timski istraživački rad
Sva predavanja biće dostupna na Engleskom jeziku

Način provjere znanja:
Prisustvo na nastavi 10%; Test-prezentacija 30%; Seminarski rad 60%.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.