Scholarships for academic exchange between EU and Western Balkans

BASILEUS je projekat u okviru ERASMUS MUNDUS programa kojeg je pokrenula Evropska Komisija s ciljem približavanja zemalja Zapadnog Balkana prema zemljama članicama Evropske unije. Projekat predstavlja akademsku saradnju kroz koju studenti, nastavnici i saradnici sa partnerskih i nepartnerskih univerziteta sa područja zemalja Zapadnog Balkana mogu provesti određeni period akademske mobilnosti na jednom od partnerskih univerziteta u Evropskoj uniji.

Od 2008. godine, Univerzitet u Sarajevu učestvuje u ovom projektu kao ravnopravan partner, te je i rezultirao sa uspješnom saradnjom i sprovođenjem mobilnosti između našeg i partnerskih EU univerziteta.

Prijava za BASILEUS stipendije se vrši putem online prijave na službenoj stranici BASILEUS projekta

Više informacija o aktuelnim stipendijama na linku : http://www.basileus.ugent.be/index.asp?p=1152&a=1152

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.