Predmeti

MODULARNOST ARHITEKTONSKIH KOMPOZICIJA

Naziv predmeta

MODULARNOST ARHITEKTONSKIH KOMPOZICIJA

 Šifra

01.08.48.

Odgovorni nastavnik 

Prof. dr.. Emir Fejzić, dipl. ing. arh..

Ostali učesnici u nastavi

 

Godina studija

I

Semestar

II

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

 

Preduslovi za pristup predmetu:  
Nema ih.

Cilj predmeta:
Cilj predmeta jeste upoznavanje sa problematikom koja se bavi izučavanjem teorije modularne koordinacije, malih cijelih brojeva i arhitektonske kompozicije, te njihovim uticajem na modeliranje modularnih mreža u 2D i 3D projekciji. Kandidatima se pojašnjava filozofija modularnosti u mikro i makro okruženju i uvodi ih se u način razmišljanja o proporcioniranju i njegovoj važnosti.

Očekivani  ishodi učenja:
Očekivani ishod učenja jeste bolje razumijevanje elementarnih procesa u arhitektonskom projektiranju, pojašnjavanje punog značenja pojmova modul i modularnost, te pojmova proporcija, proporcijski sistem i proporcioniranje putem njihovog sagledavanja kroz filozofiju teorije o malim cijelim brojevima, koju su razvili Leone Batista Alberti, Milan Zloković, Tine Kurent i drugi.

Sadržaj:
Modul; Vrste modula i njihov međusobni odnosi; Antropometričke mjere; Historija modularnosti – Antički Rim i Egipat; Historija modularnosti – Srednjevjekovna Kina i Japan; Historija modularnosti – Le Corbusier i Neufert; Historija modularnosti – Suvremene teorije modularnosti; Teorija malih cijelih brojeva; Proporcioniranje i kompozicija; Modularne mreže; Vrste i tipovi modularnih mreža; Osobine i ponašanje modularnih mreža; Međusobni odnosi modularnih mreža ; Uticaj modularnih mreža na projektiranje objekata u 2D;  Uticaj modularnih mreža na projektiranje objekata u 3D.

Literatura:
Burry Jane + Mark Burry: The new Matematics of Architecture, New York, Thames & hadson Inc., 2010.
Doci, Đerđ: Moć proporcija, Novi Sad, Stylos d.o.o., 2005;
Le Corbusier: Modulor, Nikšić, Jasen/Lisina/Bijeli Pavle, 2002,
Kurent, Tine: Brojevi Tolstojevih prostozidara tri i sedam u modularnoj arhitektonskoj kompoziciji, Beograd, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 1980;
Ivković, Vladislav: Pristup dimenzionalnoj i modularnoj koordinaciji u graditeljstvu, Beograd, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 1979;
Kurent, Tine: Modularna koordinacija mera i dimenzioniranje prefabrikata za otvoreni sistem gradnje, Beograd, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 1977;
Milenković, Branislav: Rečnik modularne koordinacije, Beograd, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 1977;
Kurent, Tine: Sistemi standardnih modularnih mera u arhitekturi, Beograd, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 1975.

Nastavne metode:
Predavanja ex-catedra.

Načini provjere znanja:
-  Otvorena i aktivna diskusija na predavanjima
-  Izrada seminarskog rada.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.