Mostar Seminar 02

24 Oktobar 2014
Mostar Seminar 02 Mostar Seminar 02

MOSTAR SEMINAR 02-14

Petak 17 - Nedjelja 19, Oktobar 2014

Upravljanje historijskim urbanim pejzažom


Nevladina organizacija “Infinitiheritage Mostar” u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu, u periodu  od 17-19 novembra 2014., relizirala je projekat Mostar Seminar 02 na temu: Upravljanje historijskim urbanim pejzažom. Seminar je održan u prostorijama Arhitektonskog Fakulteta u Sarajevu i u prostorijama “Infinitiheritage Mostar”-a u Mostaru.Promatrajući historijski urbani pejsaž kao osnovu za novi pristup upravljanja naslijeđem u okviru seminara održano je 17 predavanja koja su održali profesori sa različitih  univerziteta iz sedam zemalja. Također, održana je i jedna radionca na temu Autentična Hercegovina.

Cilj ovog seminara bio je da se iniciraju dugoročna rješenja za koegzistenciju i kvalitetniji život ljudi i da se unaprijedi okoliš bez narušavanja balansa u ekosistemu.

Učešće na Seminaru su uzeli i doktoranti III ciklusa – doktorskog studija na Arhitektonskom Fakultetu u Sarajevu, koji slušaju predmet “Upravljanje graditeljskim naslijeđem”, kod  profesora Amir Pašić-a koji je ujedno i koordinator programa. Seminar je otvoren pozdravnim govorom Rektora Univerziteta u Sarajevu, prof.dr.Muharema Avdispahića.

 

Više informacija o održanom Seminaru moguće je vidjeti na web stranici infinitiheritage.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.