Profesori

bjedic


Katedra: Arhitektonske konstrukcije i tehnologija građenja
Pozicija na katedri: Docent, Prodekan za međunarodnu saradnju
Predmeti na III ciklusu:

1. Metodologija naučnoistraživačkog rada (dio)
2. Holističkim pristupom do ekološki odgovorne arhitekture
3. Arhitektonsko programiranje

jasenkaKatedra: Katedra za urbanızam ı prostorno planıranje
Pozicija na katedri: Docent
Predmeti na III ciklusu:

1. Savremeni teoretski aspekti u urbanizmu-planiranju (dio predavanja)
2. Fenomenologıja urbanog prostora

amirKatedra: Katedra za konstruktivne sisteme
Pozicija na katedri: Šef Katedre za konstruktivne sisteme
Predmeti na III ciklusu:

1. Strukturalna analiza objekata kulturno-historijskog nasljeđa i tehnike intervencije

mirzaKatedra: Katedra za urbanizam i prostorno planiranje
Pozicija na katedri: Vanjski saradnik
Predmeti na III ciklusu:

1. Savremena urbana antropologija

nijaz


Fakultet:
-Filozofski fakultet u Sarajevu
-Odsjek za filozofiju

Pozicija:
-Prodekan za finansijske i organizacijske poslove
-Redovni profesor

Predmeti na III ciklusu:

1. Metodologija naučnoistraživačkog rada

sladjanaKatedra: Katedra za konstruktıvne sisteme
Pozicija na katedri: Docent
Predmeti na III ciklusu:

1. Lake nosive konstrukcıje

adnan


Katedra: Katedra za arhitektonsko projektovanje
Pozicija na katedri: Nastavnik, Profesor
Predmeti na III ciklusu:

1. Analiza savremene arhitektonske konceptualizacije
2. Projektantske strategije savremene arhitekture

amir pasic

Katedra: Katedra za Teoriju i historiju arhitekture i zaštitu graditeljskog nasljeđa
Pozicija na katedri: Redovni profesor, šef Katedre
Predmeti na III ciklusu:

1. Zaštita graditeljskog naslijeđa
2. Menadžment graditeljskog naslijeđa
3. Islamska arhitektura


   Katedra: Arhitektonske konstrukcije i tehnologija građenja
   Pozicija na katedri: Šef Katedre
   Predmeti na III ciklusu:

   1. Životni ciklus objekta u teoriji i praksi

erdinKatedra: Arhitektonsko projektovanje
Pozicija na katedri: Vanredni profesor
Predmeti na III ciklusu:

1. Dizajn namještaja i prostor
2. Savremeni dizajn namještaja i unutrašnje oblikovanje

aidaKatedra: Teorija i historija arhitekture i zaštitu graditeljskog nasljeđa
Pozicija na katedri: Docent
Predmeti na III ciklusu:

1. Zaštita graditeljskog nasljeđa (dio predavanja)
2. Zaštita historijskog konteksta i savremene interpolacije

denis


   Katedra: Katedra za urbanizam i prostorno planiranje
   Pozicija na katedri: Nastavnik – vanredni profesor
   Predmeti na III ciklusu:

  1. Savremeni teoretski aspekti u urbanizmu-planiranju
  2. Principi održivog – bioklimatskog urbanizma
  3. Ka zelenom gradu

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.
Vi ste ovdje: Home Profesori