Profesori

Prof.dr. Mirza Hasan Ćeman

mirzaKatedra: Katedra za urbanizam i prostorno planiranje
Pozicija na katedri: Vanjski saradnik
Predmeti na III ciklusu:

1. Savremena urbana antropologijaE-mail:
mhceman@consultant.com
Tel/mob.: +387 (61) 016 267

Obrazovanje:

 • 2005. god. Doktorski rad: Povijest, tipologija, sadržaji, funkcije, struktura i topografija grada u Bosanskom ejaletu od 15. do 19. Stoljeća, Institutum Studiorum Humanitatis – /Graduate School of Humanities Ljubljana


Biografija

Mirza Hasan Ćeman rođen je 1949. g. u Jelahu, općina Tešnja, Bosna i Hercegovina. Nakon završene gimnazije studirao je arheologiju, historiju umjetnosti i historiju na Filozofskom fakultetu u Zadru (tada u okviru Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska), te stekao zvanje diplomiranog arheologa, historičara umjetnosti i profesora historije. Poslijediplomske studije iz arheologije i historije umjetnosti studirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. Doktorske studije iz historijske (kulturalne) antropologije s naglaskom na urbanu problematiku Bosne i Hercegovine studirao je na Insitutum Studiorum Humanitatis (Graduate School of Humanities) u Ljubljani, Slovenija. Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu završio je DIN program (Diploma u islamskim naukama).

Izvjesno vrijeme radio je u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine (Odjeljenje za arheologiju) u Sarajevu gdje je 1999. godine stekao zvanje muzejskog savjetnika. Tokom akademske 1998/1999. godine bio je angažiran kao viši asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Odjeljenju za historiju za predmet Umjetnost i kultura antike. Od 2000. do 2009. godine bio je zaposlen na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu na Odjeljenju za teoriju i historiju umjetnosti kao viši asistent i docent za predmete Historija nacionalnih umjetnosti i Historija umjetnosti I.

Sada je zaposlen na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Katedri za historiju umjetnosti gdje predaje predmete Uvod u ikonologiju, Umjetnost srednjevjekovne Bosne, Umjetnost  Bosne i Hercegovine od 15. do 19. st., Urbanizam i arhitektura na području Bosne i Hercegovine od 15. st. do 1878. godine, Urbani kontinuiteti i diskontinuiteti na području Bosne i Hercegovine od 1. do 16. st., Slikarstvo na području  Bosne i Hercegovine od 15. st. do 1878. godine, Kiparstvo i Artes Minores na području Bosne i Hercegovine od 15. st. do 1878. godine i Metodologija znanstvenog rada u historiji umjetnosti.

Na istom fakultetu od 2008. godine bio je saradnik i na Katedri za arheologiju gdje je predavao predmete Arheološki praktikum I – IV, Islamska arheologija, Metodologija arheoloških iskopavanja i Urbana baština Bosne i Hercegovine – u okviru projekta TEMPUS. Od 2008. do 2010. godine bio je vanjski saradnik na Faculty of Arts and Social Sciences na International University of Sarajevo gdje je predavao predmete History of Art I i History of Art II.

Trenutno je vanjski saradnik na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (od 2010. godine na Katedri za teoriju i historiju arhitekture gdje predaje predmete Historija umjetnosti I i II, te od 2011. godine na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje gdje predaje predmet Urbana antropologija.

Bavi se istraživanjem historije urbanizma, urbane antropologije, historije umjetnosti i arheologije osmanskog razdoblja sjeverozapadnog Balkana, posebno Bosne i Hercegovine. Uporedo s navedenium interesima bavi se i istraživanjem austro – madžarske kolonijalne orijentalističke problematike Bosne i Hercegovine. U središtu navedenih istraživanja nalaze se islam i islamska kultura kao imaginacija i mistifikacija u kulturi i umjetnosti Zapada, oblici orijentalizma, te pojava i oblici neoorijentalizma. U okviru istraživanja orijentalizma iskazuje interes za utemeljenje i određenje pojma pogranični orijentalizam koji se pojavio i manifestirao u različitim oblicima u prostornom, političkom i kulturalnom okruženju Bosne i Hercegovine, i izvorno utemeljenje i određenje pojma unutarnji orijentalizam koji se pojavio i još uvijek postoji u političkom i kulturalnom okruženju unutar Bosne i Hercegovine. Završni rad na studijskom programu Diploma u islamskim naukama pisan je pod naslovom Islam i islamska kultura u Bosni i Hercegovini kao teme i motivi na razglednicama od 1878. do 1918. godine - Prilog kritici neoorijentalizma. Također, bavi se uporednim izučavanjem protestantizma i islama, te općom problematikom odnosâ između navedene dvije vjere. Vidjeti stručne profile i preuzeti radove na/sa www.academia.edu i www.archnet.org.
Članci

Objavljeni članci (izbor)
 1. „O jednom mezaru u Ferhad – begovoj džamiji u Tešnju.“ U: Radovi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Knjiga XVI/2, Sarajevo, 2012: 247-267.
 2. Projekt zgrade Muslimanske trgovačke i poljodjelske banke u Tešnju arhitekte Josipa Vancaša. U: Radovi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Knjiga XVI/2, Sarajevo, 2012: 333-356.
 3. “Urbane intervencije osmanske vlasti na području zapadne Bosne i pitanje osnivanja naselja Bosanski Petrovac.” Anali Gazi Husrev – begove biblioteke u Sarajevu, 40 /32/ (2011): 163-215.
 4. "Odlike obilježja  nad mezarom Ferhad – Bega, sina Iskenderova – vakifa kasabe Tešanj." Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, knj. 40(2011): 255-275.
 5. "Urbane intervencije osmanske vlasti na području Bosne i Hercegovine nakon 1860. godine – Urban Intervenntions by the Ottoman State in Bosnia and Herzegovina after 1860." U/In: Proceedeings of the International Conference Centres and Peripheries in Ottoman architecture: Rediscovering a Balkan Heritage – Zbornik radova međunarodne konferencije Centri i periferije u osmanskoj arhitekturi: Ponovno otkrivanje balkanskog naslijeđa," Sarajevo, 22-24, Aprile 2010. Edited by Maxmilian Hartmuth. Cultural Heritage Withouth Borders - Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica. Report Series No. 9/2010. Stockholm, Regional Office Sarajevo. Sarajevo, 2011: 136-151.
 6. “Obnova Gradske vijećnice u Sarajevu.” Klesarstvo i graditeljstvo, Pučišća, otok Brač, Hrvatska: Klesarska škola, godina  XV, broj 1-2, svibanj 2004: 48-65.
 7. “Outing to Ilidža” (= Cultural and Historical Monuments of Ottoman Ilidza). In: ILIDŽA (Cultural and Historical Monograph). Ilidža – Sarajevo: Municipality of Ilidža, 2004: 202-293. In English.
 8. "Ishod na Ilidžu" (= Kulturni i historijski spomenici Ilidže iz osmansko doba). ILIDŽA. Kultuno- historijska monografija. Ilidža - Sarajevo: Općina Ilidža, 2000: 202-293.
 9. “Res Publica Aquarum S....” In: ILIDŽA (Cultural and Historical Monograph). Ilidža – Sarajevo: Municipality of Ilidža, 2004: 122-169. In English.
 10. "Res Publica Aquarum S...." ILIDŽA. Kultuno- historijska monografija. Ilidža - Sarajevo: Općina Ilidža,  2000: 122-169.
 11. “Islamsko naslijeđe u umjetnosti Bosne i Hercegovine” II dio (Umjetnost, Kaligrafija i Vez). Glasnik Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 3-4(2000): 283-302.
 12. “Islamsko naslijeđe u umjetnosti Bosne i Hercegovine” I dio (Utvrđenja i arhitektura). Glasnik Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1-2 (2000): 97-118.
 13. “Det islamiska arvet i konsten i Bosnien i Hercegovina (Islamsko naslijeđe u umjetnosti Bosne i Hercegovine).” U: Bosnien - ett islamiskt kulturarv i Europa. Foremal fran Zemaljski muzej, Sarajevo. Redaktor: Karin Adahl. Stockholm: Medelhavsmuseet, 1999: 17-28.
 14. „Stad och arkitektur i Bosnien och Hercegovina (Grad i arhitektura u Bosni i Hercegovini).“ U: Bosnien - et islamiskt kulturarv i Europa. En moske i Maglaj. Redaktor: Johan Martelius. Stockholm: Medelhavsmuseet, 1999: 35-45.
 15. „Bosanski pašaluk u kontekstu austrougarske pomorske i kolonijalne politike.“ Kabes, Mostar, godina IV, br. 33-34(1998): 33-35.

Knjige

 1. Ferhad – Begova džamija u Tešnju – Prilog antropologiji arhitekture i historijskoj urbanoj antropologiji Tešnja." Sarajevo: Autor, 2012, A 5, 424 str.
 2. Urbana  antropologija Tešnja 1461 – 1878. Tešanj: Centar za kulturu Općine Tešanj, 2006, str. 145.
 3. ILIDŽA. Kultuno - historijska monografija. Ilidža – Sarajevo: Općina Ilidža, 2000¹, str. 630. Autor koncepcije i glavni i odgovorni urednik monografije i autor dva članka.
 4. ILIDŽA (Cultural and Historical Monograph).Sarajevo:Municipality of Ilidža, 2004², pp 536. In English. Autor koncepcije i glavni i odgovorni urednik monografije i autor dva članka.

Studije

U proteklih 25 godina izradio je više stručnih projekata i elaborata i izveo više ekspertiza u području historije umjetnosti, arheologije, islamske arheologije, muzeologije i zaštite kulturnog naslijeđa.

Disertacija (teza)

Povijest, tipologija, sadržaji, funkcije, struktura i topografija grada u Bosanskom ejaletu od 15. do 19. stoljeća (Disertacija. Institutum Studiorum Humanitatis – /Graduate School of Humanities/, Vol. 1-4, Ljubljana, 2005.

Knjige u štampi

 1. Džamija Abdulah – Paše Defterdarije u Tešnju. Rukopis završen 2013. godine.
 2. Ahmed – Paša, vakif džamija u mjestima Kalošević i Kruštica (Bobare ?). Rukopis završen 2013. godine.
 3. Muzeji i grad.  Rukopis završen 2013. godine.

Knjige priređene za štampu

 1. Ferhad – Beg, sin Iskenderov, sestrić sultana Sulejmana Veličanstvenog, vakif kasabe Tešanj. Rukopis završen 2014. godine.
 2. Gradovi Bosne i Hercegovine između Istanbula i Beča. Prilog historijskoj urbanoj antropologiji  gradova BiH od 1878. do 1918. godine. Rukopis završen 2010. godine.
 3. Sultanova ćuprija i Carev(i) most u Sarajevu - prilog razumijevanju urbane hijerarhije Sarajeva. Rukopis završen 2007. godine.


Preuzmite CV : Prof.dr. Mirza Hasan Ćeman

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

 • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.
Vi ste ovdje: Home Profesori Prof.dr. Mirza Hasan Ćeman