Predmeti

REVITALIZIRANJE INDUSTRIJSKIH OBJEKATA I KOMPLEKSA

Naziv predmeta

REVITALIZIRANJE INDUSTRIJSKIH OBJEKATA I KOMPLEKSA

 Šifra

01.08.49.

Odgovorni nastavnik 

  Prof. dr. Emir Fejzić, dipl. ing. arh..

Ostali učesnici u nastavi

 

Godina studija

II

Semestar

III

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu:
Nema ih.

Cilj predmeta:
Cilj predmeta jeste upoznavanje sa problematikom revitaliziranja industrijskih objekata i kompleksa u svjetlu savremenih zbivanja u svijetu i Bosni i Hercegovini.

Očekivani  ishodi učenja:
Očekivani ishod učenja jeste bolje razumijevanje elementarnih procesa u razvoju suvremene civilizacije u svjetlu globalne transformacije industrijskog u postindustrijsko društvo, kao i procesa koji su posljedicom ratnih sukoba u različitim, prije svega zemljama trećeg svijeta, pa i u Bosni i hercegovini.

Sadržaj:
Pojašnjenje pojmova: proizvodnja i industrija; Industrijska revolucija - prva; Industrijska revolucija - druga i treća; Vrste industrije obzirom na mogućnost njihovog revitaliziranja; Tendencije zbivanja u industriji; Primjeri i poređenje nekadašnjih i najsuvremenijih industrijskih objekata; Objašnjenje pojmova industrijski zona, industrijski kompleks i industrijsko susujedstvo; Objašnjenje pojma industrijski braunfildt; Objašnjenje sintagme zaštita graditeljske baštine; Metode zaštite graditeljske baštine i njihova evolucija; Pretvorba graditeljske baštine iz industrijske zone ili kompleksa u industrijsko susjedstvo; Vrste industrijske baštine; Aktivna zaštita industrijske graditeljske baštine; Primjeri revitaliziranja industrijske graditeljske baštine; Očekivane buduće tendencije.

Literatura:
Bonelli, Renato: Ilrestauroarchitettonico, u: EnciclopediaUniversaledellArteXI, Venecija-Rim, 1963;
 Božić, Jela: Vrijeme u prostoru - Teorija i istorija graditeljskog nasljeđa, Banja Luka, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004;
Douet, James: Industrial heritage Re-tooled - the TICCIH guide to Industrial Heritage Conservation, -, Carnegie Publishing Ltd., 2013;
Jokilehto, Jukka: A History of Architectural Conservation,Oxford etc., Butterworth-Heinemann, 2002;
 Marasović, Tomislav: Zaštita graditeljskog nasljeđa - povijesni pregled sa izborom tekstova i dokumenata, Zagreb-Split, Društvo konzervatora Hrvatske etc., 1983;
 Patnam, Judith & Tim Patnam: The Industrial heritage: Managing Resources and Uses, new York, Routledge, 2011;
.Peterson, Walter: An Industrial Heritage, Milwaukee, Milwaukee Country Historical Society, 1978;
Rothwell, Mike: Industrial Heritage - A Guide to the Industrial Archaeology of Whitworth including Broadley,, Facit, Millgate and Shawforth, -, Bridgestone Press, 2008;
Basic Text of the 1972 World Heritage Convention, Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2005 Edition;
New Charter of Athens 1998, Athens, ECTP-CEU, 1998.

Nastavne metode:
Predavanja ex-catedra.

Načini provjere znanja:

    • Otvorena i aktivna diskusija na predavanjima
    • Izrada seminarskog rada

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.