Predmeti

SAVREMENI TEORETSKI ASPEKTI U URBANIZMU-PLANIRANJU

Naziv predmeta

SAVREMENI TEORETSKI ASPEKTI U URBANIZMU-PLANIRANJU

 Šifra

01.08.03.

Odgovorni nastavnik 

Doc. dr Nihad H. Čengić

Ostali učesnici u nastavi

Prof. dr Denis Zvizdić, dipl.ing.arh., Prof. dr emer. Vlasta-Jelena Žuljić,.Doc. dr Jesenka Čakarić

Godina studija

I

Semestar

I

Status  predmeta

OBAVEZNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu:Prema Pravilima studiranja

Cilj predmeta:
Upoznavanje i upućivanje studenata u suvremena teoretska kretanja u urbanističkoj i planerskoj struci. Globalizacija i internacionalizacija kao negativna, pozitivna ali i neminovana događanja u svim aspektima življenja pa tako i planerskim aktivnostima organizacije urbane sredine čovjeka. Problem klasičnog grada i shvatanja da se urbani prostor i njegovo poimanje neminovno mijenja. Način i odgovori na potrebe urbanih transformacija. Ponovna socijalizacija otvorenih prostora grada.

Očekivani  ishodi učenja:
Sposobnost rada u interdisciplinarnom timu;
Sposobnost razvijanja transdisciplinarnog razumijevanja;
Uvažavanje raznovrsnosti i multikulturalnosti savremenog evropskog društva
Sposobnost utvrđivanja ciljeva za lični i akademski razvoj te razvoj karijere i sposobnost rada na istim
Svijest o gledištima koja potiču iz drugih nacionalnih i kulturnih sredina i poštivanje istih

Sadržaj:

Savremeni okolinski aspekti održivog razvoja
Teorija prostornog planiranja
        Teorija centralnog mjesta
        Naseobinska mreža i sustav
Naučno-istraživački rad u oblasti urbanizma i prostornog planiranja
        Uloga planera u procesima tranzicije, globalizacije i internacionalizacije grada
        Deregulacija - privatni i javni interes
        Prema opravdanoj urbanoj formi - koncept "ograničenog" prostora
Urbane transformacije: definicije osnovnih pojmova; arhitektura grada; ciljevi, poticaji, praksa, granice i kontekst transformacija; uloga urbaniste-projektanta u kreiranju transformacija urbanog prostora; dizajnerske (projektantske) metode;

 

Literatura:

  1. Alexander, Christopher (1965) "A City is not a tree". U: Thackara, J. (ed.) (1988) Design After Modernism: Beyond the Object, Thames and Hudson, London, pp. 67-84. http://www.arq.ufmg.br/rcesar/alex/alexander/alexander2.html
  2. Marinovic-Uzelac, Ante (1978) Socijalni prostor grada, Zagreb: SNL

Kevin Linč (1974) Slika jednog grada, Beograd: Građevinska knjiga
Kevin Lynch (1996) Good city form, Cambridge, Mass.: The MIT Press.
Marinović-Uzelac, A. (1984) “Atenskapovelja, Što je bila – Što jest – Što će biti”, „Arhitektura”, 37-38: 24-31, Zagreb

  1. Žuljić, Vlasta et al. (2005) "Funkcije centraliteta glavnog grada države –Sarajevo". Studija za izradu Prostornog plana Kantona Sarajevo, Sarajevo: Arhitektonski fakultet Sarajevo.

Nastavne metode:
Predavanja;
Rad u seminaru;
Izrada seminarskog rada.

Načini provjere znanja:
Diskusija u seminaru;

Izlaganje i odbrana seminarskog rada;

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.