Ema Alihodžić Jašarović

ema

  • E-mail: aema@t-com.me

Ema Alihodžić Jašarović rođena je u Bijelom Polju 1986.godine. Osnovne i specijalističke studije arhitekture završava 2009.godine na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici kao najbolji student fakulteta. Magistrirala je 2012. godine iz oblasti teorije arhitekture i urbanizma na temu: Kretanje u repernom sistemu grada kao princip orijentacije, pod mentorstvom prof. Aleksandra Kekovića, kao prvi magistar na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Od 2009. godine radi kao saradnik u nastavi na istoimenom fakultetu. Kao student bila je učesnik brojnih studentskih radionica i konferencija. Kao dio tima, dobitnik je nekoliko međunarodnih nagrada na arhitektonsko-urbanističkim konkursima. Samostalno, i u timu, izlagala je na više domaćih i međunarodnih izložbi iz oblasti arhitekture i urbanizma. Bila je član crnogorskog tima na XII Bijenalu arhitekture u Veneciji 2010.godine, na temu People meet in Architecture - Places for Re-ecounters - Recycling the Space, sa projektom: Sportsko-rekreativna zona na mjestu jalovišta bivšeg rudnika u Mojkovcu (Brown field location). U okviru fakulteta, saradnik je na naučno-istraživačkom projektu Zaštita utvrdjenja crnogorskog primorja u cilju njihove revitalizacije, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i Ministarstva zaštite životne sredine Crne Gore. Član je uredničkog tima Časopisa za lokalnu samoupravu i njegovanje baštine Crne Gore - KOMUNA. Predsjednik je NVO Društvo mladih arhitekata Bijelog Polja.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.