Milena Nikolić

milena

  • E-mail: nikolic.mimica@gmail.com

Milena Nikolić je završila master studij na Univerzitetu Tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam, Urbanističko projektovanje u klasi prof.dr.Ranka Radovića na temu :Revitalizacija i rekonstrukcija urbanog fragmenta Nikšić. Trenutno je saranik u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici - Crna Gora. Saradnik je na sljedećim predmetima: Javni objekti I, Objekti spektakla-sintezni projekat IV, Javni objekti III, Objekti saobraćaja-sintezni projekat V, Zdravstveni objekti –sintezni projekat V, Planiranje seoskih naselja, Osnove urbanizma, Urbane funkcije i structure, Urbana obnova, Sintezni urbanistički projekat I, Sintezni urbanistički projekat II-dipl.rad, Pejzažna arhitektura, Enterijer I, Enterijer II, Arhitektonska I komp.grafika I, Arhitektonska I komp.grafika II. Jedan je od organizatora predmetnih i godišnjih izložbi studentskih radova : “Interpolacija –Bokeljška ulica Podgorica” i “Podgorica kreativni poligon”. Radila je na raznim projektima, kao saradnik i arhitekt, od kojih se izdvajaju sljedeći:
“Konzervatorski projekat –Bolnica Danilo I –Cetinje”, “Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore”, Projekat MELJINE - zdravstveno-turistički kompleks, Projekat ATLAS CAPITAL CENTAR - poslovno-apartmansko-hotelski kompleks, Projekat Državne Studije Lokacije u okviru prostornog plana područja posebne namjene za nacionalni park Skadarsko jezero, Projekat “Studija lokacije - Vranjina sa Lesendrom”…

Učestvovala je na sljedećim konferencijama: konferencija Balkanskog arhitektonskog bijenala (BAB) koja je odrzana u Beogradu, na temu : Identity elements of the urban core of the city of Niksic in the current time ; Pripreme za ucesce na International Conference and Exhibition on Arhitecture, organizator :Strand-Sustainable Urban Society Association ,na temu : The Genesis of the Square Sava Kovacevic, an Urban Utopia and Modern Times ; Pripreme za ucesce na konferenciju :Stara gradska jezgra i istorijske urbane cijeline /problemi i mogucnosti ocuvanja i upravljanja- organizovana od strane - Zavoda za zastitu spomenika i kulture grada Beograda. Radila je kao arhitekta projektant i enterijerista u “businessArt & Smartit” - Crna Gora,Podgorica, kao projektant i urbanista u RZUPu -Republicki zavod za urbanizam i projektovanje - Crna Gora-Podgorica.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.