Sanja Paunović Žarić

sanja

  • E-mail: paunovicsanja@gmail.com

Sanja Paunović Žarić završila je Arhitektonski fakultet u Podgorici 2008. godine, kao diplomirani inženjer arhitekture.

Od 2006. do 2009. radi kao arhitekta u zemlji i u inostranstvu (Tunis i S. Irska) u nekoliko prepoznatih arhitektonskih praksi. Magistarske studije je pohađala na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici na smjeru Bioklimatska i energetski efikasna arhitektura. U periodu od 2010. radi kao saradnik u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Na istoimenoj instituciji je član tima na dva međunarodna projekta, Tempus RESARCH i Tempus DAPEEWB. Pod njenim mentorstvom pokrenuto je niz radionica, izložbi i kongresa poput: studentske izložbe „InterPOlacija“; Internacionalna arhitektonska radionica „Vrtijeljka 2012“, „Ekološki placemaking u Plavu” i „Brownfileld lokacije na Cetinju”; mentorstvo na Arhitektonskom ex-yu studenstskom kongresu u Novom Sadu, Ljubljani, Nišu i Cetinju i dr. Nezavisno učestvuje na arhitektonskim konkursima. Autor nekoliko publikacija. Član je upravnog odbora Saveza arhitekata Crne Gore. Govori engleski jezik.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.