Azra Smječanin

azra

  • E-mail: azra.smjecanin@gmail.com

Rođena u Sarajevu 03.12.1989. godine. Osnovnu i srednju školu završila sam u Sarajevu, gdje sam 2008. godine upisala Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu. I cklus završila sam u julu 2011. godine i stekla zvanje bachelor-a / inžinjera arhitekture. U julu 2013. godine diplomirala sam na Katedri za teoriju i historiju arhitekture sa temom rada ''Nova autentičnost bjelašničkih sela'' i stekla zvanje magistra arhitekture. Rad je baziran na intervencijama u ambijentalnoj cjelini i metodama zaštite graditeljskog nasljeđa na primjeru starih bjelašničkih sela.

Trenutno sam zaposlena kao stručni saradnik na predmetima Katedre za teoriju i historiju arhitekture na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U periodu od 2011-2012 godine, radila sam kao demonstrator na predmetu Slobodno crtanje 2 na Katedri za prostorno i grafičko prikazivanje.

Tokom studija moji radovi su izlagani na kolektivim studentskim izložbama u prostorijama Arhitektonskog fakulteta i šire. Posebno bih izdvojila izložbu radova u akvarelu ''Hercegovina u slici'' 2012. godine i ''Stolac'' 2013. godine. Od stranih jezika koristim engleski jezik kao samostalni korisnik (B2), njemački i španski jezik kao temeljni korisnik (A2). Oblast istraživanja na doktorskom studiju kao i izborni predmeti bit će iz oblasti zaštite graditeljskog nasljeđa.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.