Lejla Šabić

lejla Sabic

  • E-mail: lejlas@af.unsa.ba

Trenutno zaposlenje:

Asistent na oblasti Teorija i historija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.

Učešće na naučno-istraživačkim projektima direktno vezani za polje istraživanje:


-Oktobar 2010.- maj 2011. - Rad na Projektu zaštite „Tradicionalno seosko graditeljstvo Bjelašnice, Treskavice i sliva rijeke Rakitnice"- naučno-istraživački projekat u saradnji Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Općine Trnovo.

-2005./ 2006.- Rad na projektu rehabilitacije Aladža džamije u Foči -naučno-istraživački projekat u saradnji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i Američke ambasade.

-2005./ 2006.- Rad na projektu zaštite Džamije i medrese Mehmed paše Kukavice u Foči – naučno-istraživački projekat u saradnji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i Američke ambasade.

-2006./ 2007.- Rad na projektu zaštite Crkve sv. Nikole u Trijebnju, Stolac – naučno-istraživački projekat Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

-Oktobar 2013. – Učešće i usmena prezentacija rada na međunarodnoj konferenciji „2nd Green Design Conference".

Objavljeni naučno-istraživački radovi za polje istraživanje:

-Oktobar 2013. – Učešće i usmena prezentacija rada na međunarodnoj konferenciji „2nd Green Design Conference".  „Sarajevo Historic Centre – Inscribing on World Heritage List", CONFERENCE PROCEEDINGS OF CIB W115 GREEN DESIGN CONFERENCE „Green Design Conference/Green Cities, Buildings and Products", Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2013., ISBN 9789082169805.

-April 2013. – Učešće i usmena prezentacija rada na međunarodnoj konferenciji „5th International Conference on Hazards and Modern Heritage „The Importance of Place"/Conference theme - MODERN HERITAGE BETWEEN UPGRADING AND PRESEVATION/Risk and Remedies" „New memory", BOOK OF CONFERENCE ABSTRACTS „5th International Conference on Hazards and Modern Heritage „The Importance of Place", CICOP BH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2013., ISSN 2232-9072.

-Juni 2011 – Učešće i usmena prezentacija rada na konferenciji „The 4th International Conference on Hazards and Modern Heritage/Conference theme - THE IMPORTANCE OF PLACE".

"New Heritage – Heritage of the Future", BOOK OF CONFERENCE ABSTRACTS „4th International Conference on Hazards and Modern Heritage „The Importance of Place", CICOP BH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2011., ISSN 2232-9072.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.