Edita Mušić

edita

  • E-mail: edita.music1990@gmail.com

Rođena sam 31.01.1990. godine u Tuzli. Opštu gimnaziju , 2008. godine , završila sam u Živinicama sa posebnim priznanjem učenika generacije. Iste godine upisala sam Arhitektonski fakultet u Sarajevu gdje 2011. godine stičem zvanje bachelor - a arhitekture. Na istoj obrazovnoj ustanovi nastavila sam i drugi ciklus studija te 2013. godine uspješno odbranila master rad pod nazivom " Restrukturiranje centralne urbane jezge socijalističkog grada " ( Živinice ) .

Diplomski je rađen na katedri za teoriju i historiju arhitekture gdje trenutno radim kao pripravnik u zvanju stručnog saradnika. U toku 2011. i 2012. godine učestvovala sam kao demonstrator u nastavi na predmetu slobodno crtanje. Izborna grupa predmeta kao i završni rad za doktorski studij odnosit će se na oblast zaštite graditeljskog naslijeđa a u okviru mog užeg interesovanja je identifikacija , dokumentacija i promocija modernog arhitektonskog i urbanističkog naslijeđa.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.