David Azinović

Azinovic

  • E-mail: david.azinovic@gmail.com

 


Datum i mjesto rođenja: 21.09.1985 godine, Ljubljana, Slovenija

 

Obrazovanje i obuke:
2000 – 2004. god. Srednja škola: Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
2005 – 2011. god. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Stečeno zvanje: diplomirani inženjer arhitekture;
                    Diplomski rad: Projekt staračkog doma u opuštenoj tvornici Arbo u Podgradu pored Ljubljane
2014             Magistar inženjer arhitekture; II.ciklus po Bolonjskom sistemu
                    (Poslije obavljenih diferencijalnih ispita stekao novi naziv).

Radno iskustvo:
2006 – 2009  Voditelj tečajeva vlastoručnog crtanja Zavod za NLP,
                    Milan Vujasinović, Križevniška 9, 1000 Ljubljana, info@nlpi.si
2010 – 2010  Arhitekt praktikant Porticus d.o.o.,
                    Damir Rako d.i.a., Uskočka 8, 21000 Split, porticus@st.t-com.hr
2010 –          Arhitekt projektant, arhitekt dizajner Archisquad, neprofitna organizacija,
                    Vedran Jukić d.i.a., Froudeova 1, Zagreb, info@archisquad.hr
2011 – 2012  Arhitekt projektant, vođenje projekata; Ovita d.o.o. (Steelcase),
                    Metod Vidic, Dolomitska 17, 1000 Ljubljana, metod.vidic@ovita.si
2012 – 2013  Arhitekt projektant; Studio Arhing d.o.o.,
                    Nela Rubin d.i.a., Ćire Truhelke 49, 10000 Zagreb, nela.rubin@gmail.com
2013 -  sada  Arhitekt projektant; Armano Linta d.o.o.,
                    Plitvička 24, 10000 Zagreb, studio@armanolinta.hr

Iskustva i vještine:

Maternji jezik     slovenski

Ostali jezici:
- hrvatski    (RAZUMIJEVANJE) odlično; (GOVOR) odlično; (PISANJE) odlično 
- engleski   (RAZUMIJEVANJE) odlično; (GOVOR) odlično; (PISANJE) vrlo dobro
                 CEFR certifikat, stupanj B2.3.
- njemački  (RAZUMIJEVANJE)  dobro; (GOVOR)   dobro; (PISANJE) dobro
                 Učio njemački jezik sveukupno 5 godina, u osnovnoj školi i gimnaziji.

Rad na računaru:      Odlično se služi programima: AutoCad, Archicad, Photoshop, Illustrator, Indesing, pCon planner 3D,
                              Google Sketch up, Artlantis, Microsoft Office.

Ostale sposobnosti:   Sistematičnost, odgovornost, komunikativnost, odlično snalaženje i spremnost na timski rad,
                                kvalitetna izrada maketa.

Vozački ispit     B kategorije

- Iskustvo u radu na izradi investiciono-tehničke dokumentacije svih nivoa.
- Rukovođenje procesom izrade investiciono-tehničke dokumentacije.
- Rukovođenje procesom izgradnje arhitektonskih objekata.
- Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji arhitektnoskih objekata.
- Poslovi projekt menadžera na pri realizaciji arhitektonskih objekata.
- Poslovi rukovođenja eksploatacijom arhitektonskih objekata.


Važniji projekti:
na fakultetu
   ▪ Hibridna zgrada, Ljubljana, 2006/07
   ▪ Športska dvorana na Poljanskoj cesti, Ljubljana, 2005/06
radionice
   ▪ Urbanistička radionica, Radovljica i Lesce, Slovenija, 2007/08
   ▪ Arhitektonska radionica, Osek, Slovenija, 2007
natječaji
   ▪ ALU art forum, arhitektonski natječaj, Zagreb, Hrvatska, 2014
   ▪ Stambeno područje Rujevica, urbanističko arhitektonski natječaj, Rijeka, Hrvatska, 2010
   ▪ SpliTTwins, 2.nagrada; Westgate - Split, urbanističko arhitektonski natječaj, Hrvatska, 2010
   ▪ Stambeni kvart Miškotov dol, Hrpelje-Kozina, Slovenija, 2009
volonterski rad
   ▪ hitnaArhitektura, tri lokacije u Zagrebu, 2011-2012
   ▪ INTERNATIONAL SCHOOL CAMPUS, Andhra Pradesh, Indija, 2013
posao
   ▪ Edukacijski centar u ZOO, glavni projekt unutarnje opreme i trga ispred zgrade, Zagreb, 2012
   ▪ Wrigley & Mars; projekt preseljenja uredskih prostora u noviju zgradu - pronalaženje lokacije,
  izrada idejnog projekta, organizacija i nadzor na gradilištu, dizajn i nabava opreme. Ljubljana, 2012

Publikacije:
▪ Tipologija večstanovanjskih stavb (Tipologija višestambenih zgrada), Ljubljana, 2009

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.