Predmeti

ULOGA ARHITEKTURE I ARHITEKTONSKOG DISKURSA U KONSTRUIRANJU KULTURNOG IDENTITETA

Naziv predmeta

ULOGA ARHITEKTURE I ARHITEKTONSKOG DISKURSA U KONSTRUIRANJU KULTURNOG IDENTITETA

 Šifra

01.08.55.

Odgovorni nastavnik 

Prof. dr. Nina Ugljen Ademović, dipl.ing.arh.  

Ostali učesnici u nastavi

 

Godina studija

I

Semestar

II

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu:   Prema Pravilima studiranja

Cilj predmeta:
Razumijevanje važnosti kulturnog identiteta i savremenih arhitektonskih procesa pri njegovoj izgradnji. Razmatranje kulturnog identiteta kao dinamičnog fenomena, ovisnog o promjenama na socijalnom, političkom, ekonomskom, te cjelokupnom kulturološkom planu. Naučiti valorizirati arhitekturu kroz njen doprinos razvijanju kulturnog identiteta.

Očekivani  ishodi učenja:
Očekuje se da studenti nauče pravilno valorizirati suvremeni trenutak u arhitekturi s obzirom na pro-globalna kretanja, te da uz adekvatan arhitektonski diskurs uspostave nepristrasan stav spram odnosa  arhitektura - socijalna stvarnost.Također, se očekuje da studenti nauče promatrati arhitekturu i nove tendencije u razvoju njenog izraza kao dio suvremenog trenutka, koji poštuje prošlost, ali je obilježen sadašnjošću i jedino kao takav može otvoriti nove perspektive.

Sadržaj:
Seminar se temelji na razmatranju pojmova: kulturniidentitet, mjesto, memorija, kultura, arhitektura -  nekad i sad. Kandidati se upoznaju sa različitim stavovima spram pojma kulturnog identiteta i njegovog odraza kroz arhitekturu. Posebno mjesto zauzima razmatranje pojmova “ne-mjesta” i  “antropološkog mjesta” kao okosnice pri gradnji ili razgradnji mjesta bogatog kulturnim identitetom. Također, se razmatra nezaobilazan odnos regionalno – univerzalno u svjetlu najnovijih dešavanja u arhitekturi. Zastupljeni su stavovi arhitekata, teoretičara i povjesničara arhitekture, gdje, pomoću brojnih primjera studenti mogu formirati osobne stavove i ponuditi nove ideje.
Literatura:
Colquhoun, A., Collected Essays in Architectural Criticism. Black Dog Publishing, London, UK , 2009
Forty, A.,  Words and Buildings, A Vocabulary of Modern Architecture. Thames & Hudson, New York, 2000
Frampton, K., 1987. Ten points on an Architecture of Regionalism: A Provisional Polemic. V: Canizaro, V.B. (ur.), 2007. Architectural Regionalism. Collected Writings on Place, Identity, Modernity and Tradition. New York: Princeton Architectural Press.
Giedion, S., 1969: Prostor, vrijeme, arhitektura (Naslov originala: Raum, Zeit, Architektur). Građevinska knjiga, Beograd
Ghirardo, D., 1996: Architecture After Modernism. Thames and Hudson Ltd.
Hayes, K. Michael., 1998: Architecture Theory since 1968. CBA, New York
Herrle, P., Wegerhoff, E., 2008: Architecture and Identity, LIT Verlag Munster
Ibelings, H., 2002: Supermodernism Architecture in the Age of Globalization. NAi Publishers, Rotterdam
Jencks, C., 2000: Architecture 2000 and Beyond. Wiley- Academy, West Sussex
Ugljen-Ademović, N., 2002: Vrednovanje starog i novog  - sistematično proučavanje starog da bi se moglo izraditi kreativno novo - magistarski rad. Ljubljana
Ugljen-Ademović, N., 2007: Dvojnost pristupa problemu integriranja novog u postojeće u arhitektonskom oblikovanju - doktorski rad
Regionalizam i globalizacija, Arhitektura - stručni i znanstveni časopis UHA-e, 2003.
ostali stručni arhitektonski časopisi

Nastavne metode:
Nastava se odvija kroz predavanja i konsultacije (grupne ili individualne). Razvijanje kontinuiranog rada kroz stalno učešće kandidata u diskusijama.
Načini provjere znanja:
Provjera znanja vrši se na osnovu kontinuiranog rada, te završnog seminarskog rada i njegove prezentacije.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.