Predmeti

ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLJEĐA

Naziv predmeta

ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

 Šifra

01.08.06.

Odgovorni nastavnik 

Prof. dr. Amir Pašić .dipl.ing.arh.

Ostali učesnici u nastavi

Doc.dr. Lemja Chabbouh Akšamija, Doc.dr. Aida Idrizbegović Zgonić

Godina studija

I

Semestar

I

Status  predmeta

OBAVEZNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu:    Prema Pravilima studiranja

Cilj predmeta:
Cilj predmeta je da student III ciklusa dobije sve relevantne informacije vezane  uz problematiku Zaštite graditeljskog nasljeđa od svih nastavnika Arhitektonskog Fakulteta da bi kasnije mogli ukoliko žele kroz izborni predmet svoje znanje detaljnije produbiti.

Očekivani rezultati nastavnog procesa  i kompetencije:
Studenti na kraju semestra će biti u toku sa najvažnijim temama iz teorije i prakse vezane za Zaštitu graditeljskog nasljeđa te će kroz svoj stručni ili akademski rad imati dobru osnovu za daljnje istraživanje.

Sadržaj predmeta:

Graditeljsko nasljeđe na listi UNESCO-a: najznačajniji primjeri i njihova analiza, Uticaj UNESCO-a na očuvanje i razvoj dobara, te uticaj na razvoj doktrina zaštite.
Management Planovi: Sadržaj i karakteristike dobrih Management Planove i savremene tendencije u njihovoj izradi. Primjer Mostar
Metodologija i fenomenologija zaštite graditeljske baštine, valorizacija graditeljske baštine i ambijenta i analiza relevantnih primjera
Tradicionalno graditeljstvo ruralnih područja mogućnosti razvoja i očuvanja. Primjer Bjelašnica BiH.
Savremena gradnja u historijskom urbanom kontekstu – savremeni pristup kritičkom regionalizmu, analiza relevantnih metoda i primjera.
Rekonstrukcija i restauracija, metodologija, tehnike i materijeli kroz analizu primjera iz BiH (Mostar,Počitelj,Foča).

Literatura:
500 relavantnih publikacija u digitalnom formatu dostupno studentima www.infinitiheritage.ba, http://infinitiheritage.ba/index.php/bs/projekti/historija-teorija-arhitekture

 • Fletcher, Bannister (1996): A History of Architecture on the Comparative Method
 • Kostof, Spiro (1995): History of Architecture-Settings and Ritual
 • Khan, Hasan-Uddin (2001): International Style-Modernist Architecture from 1925 to 1965
 • Mumford, Lewis (1960): The City in History
 • Feilden B. M., Conservation of Historic Buildings, ED. Butterworth, London, 1982.
 • Dženks, Čarls (2007) Moderni pokreti u arhitekturi, Građevinska knjiga, Beograd
 • Marasović, Tomislav.(1985) Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Sveučilište u Splitu, Split
 • Brent, B, C, Arhitektura u Kontekstu, IRO Gradjevinska knjiga, Beograd (Belgrade), 1985
 • Maroevic, Ivo (1992) Novo u starom (New in Old), Architectural Faculty in Zagreb
 • Norberg-Schulz, C, (1980) Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. Rizzoli, New York
 • Wothing, D., & Bond, S. (2008). Managing Built Heritage The role of cultural significance. UK: Blackwell Publishing.

Nastavne metode:
Predavanja sa digitalnim prezentacijama; Panel diskusije sa svim učesnicima u nastavi; Individualni i timski istraživački rad
Sva predavanja biće dostupna i na Engleskom jeziku.

Način provjere znanja:
Prisustvo na nastavi 10%; Test-prezentacija 30%; Seminarski rad 60%.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

 • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.